TIPURI DE DEFINIȚIE

I. În funcție de valoarea gnoseologică, există: 1. Definiții științifice (valoare intrinsecă, caracteristici esențiale): Ex: Cantitatea în grame dintr-un element, numeric egală cu masa atomică, se numește mol de atom. ---> Este o definiție științifică, deoarece s-a stabilit că într-un mol de atom din orice element există același număr de atomi, N. Acest număr este … Continuă lectura TIPURI DE DEFINIȚIE

Definiţia şi structura acesteia

Definirea = operaţia logică prin care redăm caracteristicile unui obiect sau noţiuni, caracteristici ce-l deosebesc de toate celelalte obiecte sau noţiuni. Definirea e una din cele mai importante operaţii logice şi e o condiţie indispensabilă a oricărui raţionament corect. Definiţia constă în reconstituirea noţiunii, astfel încât să fie precizate extensiunea (sfera) şi intensiunea (conţinutul) acesteia. … Continuă lectura Definiţia şi structura acesteia

CLASIFICAREA TERMENILOR

I. Din punctual de vedere al intensiunii: Termeni absoluţi şi relativi: Un termen este absolut numai dacă se aplică obiectelor din extensiunile lor considerate izolat (ex: planetă, obiect, culoare, zăpadă etc.). În cazul în care termenul desemnează o relaţie ce se stabileşte între două sau mai multe obiecte, atunci el este relativ (ex: unchiul meu, … Continuă lectura CLASIFICAREA TERMENILOR

PROIECTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

SEMESTRUL I Profesor: Disciplina: Logică, argumentare şi comunicare Clasa: a IX-a Nr. ore /săpt.: 2h Unitatea de învăţare: SOCIETATE ŞI COMUNICARE – 5 ore Nr. crt.Conţinuturi – detalieriCompetenţe specificeActivităţi de învăţareResurseEvaluare1.Introducere în logică, argumentare şi comunicare – 1 hSituaţii de comunicare – conţinut, relaţie, context 2 h1,1- Relaţia gândire-limbaj-logică; - Perspective asupra gândirii şi limbajului: … Continuă lectura PROIECTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Relația gândire-limbaj-logică

Bergson critică limbajul, spunând că gândirea este incomensurabilă în raport cu acesta. Gândirea este un curent continuu care se desfăşoară în durată, în vreme ce limbajul este calchiat după spaţiu. Cuvintele sunt distincte şi separate unele de altele percum obiectele în spaţiu. O viziune complementară este aceea a lui Cioran, care afirmă că ,,aparenţele domină … Continuă lectura Relația gândire-limbaj-logică

Comunicarea interculturală

PROIECT DE LECŢIE Profesor: Disciplina: Logică, argumentare şi comunicare Clasa: a IX-a Data: Unitatea de învăţare: Societate şi comunicare Subiectul lecţiei: Comunicarea interculturală Tipul lecţiei: predare-învăţare Obiectiv general: Definirea culturii şi analizarea condiţiilor care determină comunicarea interculturală. Obiective operaţionale: O1: Elevii să definească comunicarea interculturală pornind de la cunoştinţele anterioare legate de comunicare în general, … Continuă lectura Comunicarea interculturală

Situații de comunicare: conținut-relație-context

PROIECT DE LECŢIE Profesor: Disciplina: Logică, argumentare şi comunicare Şcoala: Clasa: a IX-a Data: Unitatea de învăţare: Societate şi comunicare Subiectul lecţiei: Situaţii de comunicare – conţinut, relaţie, context; Limbă – vorbire - comunicare Tipul lecţiei: Predare-învăţare Obiectiv general: Definirea comunicării, prezentarea şi analizarea schemei comunicării. Obiective operaţionale: O1: Elevii să identifice situaţii de comunicare … Continuă lectura Situații de comunicare: conținut-relație-context